Tiện ích

Chương trình khuyến mãi Neomil Nano

Ưu đãi khi mua Sản phẩm dinh dưỡng y học Neomil Nano từ Website chính hãng của công ty Nafaco:
Neomil Nano 900g giá 756k/ 1 hộp miễn phí vận chuyển toàn quốc
Khi mua từ 2 hộp Neomil Nano 900g ưu đãi chỉ còn 680k/hộp
Khi mua từ 4 hộp Neomil Nano 900g ưu đãi sập sàn còn 650k/hộp